Matko najświętsza, do serca Twego,
Przyjm swoich wiernych z grona bankowego,
Którzy do Ciebie dziś przybywają,
I hołd najwyższy Tobie składają.

Wśród trosk codziennych w bankowej pracy,
Chcemy o Matko Ciebie nie stracić,
Być blisko Ciebie zawsze i wszędzie,
I wierzyć mocno w Twoje orędzie.

Bo imię Twoje miłością słynie,
Wspieraj nas Matko w trudnej godzinie,
Wszystkich bankowców nie gardź prośbami,
Matko najświętsza módl się za nami.

Chcemy Ci Matko złożyć w ofierze,
Nasze bankowe szczere przymierze,
Być solidarni w trudach, w potrzebie,
I kiedyś spotkać się z Tobą w niebie.

Kolejny raz tu przybywamy,
I swoje troski Ci powierzamy,
Na dalsze lata dodaj nam siły,
By banki w Polsce wierne Ci były.

Maria Chmielewska

Powszechny Bank Kredytowy S.A. Warszawa, 1990 rok